Apa itu Private Placement?

Apakah itu Pembelian secara persendirian (Private Placement)?
Private placement adalah penjualan saham atau bon saham kepada pelabur dan institusi yang terpilih dan bukannya di pasaran terbuka. Ini adalah alternatif kepada saham terbitan awam (IPO) bagi syarikat yang ingin mengumpulkan modal untuk pengembangan.
Pelabur yang terpilih untuk mengambil bahagian dalam program Private placement adalah termasuk pelabur individu yang kaya, bank dan institusi kewangan lain, Unit Amanah (Mutual Fund), syarikat insurans, dan dana pencen dalam kata lain (high networth client)
Satu kelebihan Private placement adalah ia hanya terdapat beberapa syarat pengawalseliaan.

KATA KUNCI
Private placement adalah penjualan sekuriti kepada sebilangan individu dan institusi yang terpilih ianya tidak terkawal berbanding penjualan sekuriti di pasaran terbuka.
Penjualan swasta adalah biasa untuk permulaan kerana mereka membenarkan syarikat memperoleh wang yang mereka perlukan untuk berkembang sementara menunda atau menangguhkan IPO.

Memahami Private Placement
Terdapat syarat minimum dan standard untuk Private placement, seperti IPO, ianya melibatkan penjualan sekuriti. Jualan tersebut tidak perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan juga pengesahan bursa tetapi perlu dilaportkan. Syarikat tidak perlu memberikan prospektus kepada bakal pelabur dan maklumat kewangan juga tidak perlu didedahkan.
Peraturan yang sama membolehkan penerbit menjual sekuriti kepada sekelompok pelabur yang terpilih yang memenuhi syarat yang ditentukan. Daripada prospektus, Private placement dijual menggunakan Private Placement Memorandum (PPM) dan tidak dapat dipasarkan secara meluas kepada masyarakat umum. Hanya pelabur yang ada kaitan rapat dengan broker dan juga syarikat terbabit yang boleh membeli private placement ini.

Kelebihan dan Kekurangan Private Placement
Private placement telah menjadi kebiasaan bagi yang baru untuk meraih dana, terutama di sektor teknologi internet dan kewangan. Mereka membenarkan syarikat-syarikat ini terus berkembang dan meluaskan jaringan tanpa mendapat perhatian pihak awam yang menyertai IPO.
Penting: Pembeli Private placement menuntut pulangan yang lebih tinggi daripada yang mereka dapat di pasaran terbuka.
Proses yang Lebih Laju
Secara keseluruhan, syarikat yang baru boleh kekal sebagai entiti persendirian, mengelak dari peraturan yang banyak dan keperluan pendedahan tahunan yang mengikuti IPO. Peraturan private placement yang sedikit longgar membolehkan syarikat menjimatkan masa dan perbelanjaan. Ini bermaksud proses underwriting lebih cepat, dan syarikat mendapat pembiayaannya lebih awal.
Private placement membolehkan penerbit menjual sekuriti yang lebih kompleks kepada pelabur bertauliah yang memahami potensi risiko dan ganjaran.

Pembeli Yang Lebih Menuntut
Pembeli terbitan bon private placement menjangkakan kadar faedah yang lebih tinggi daripada yang boleh diperoleh dalam pasaran terbuka saham.

Kongsi artikel ini

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Terkini

IPO melalui MPLUS

Antara syarat utama pembelian IPO ialah mempunyai account CDS. Ada diantara anda bertanya bolehkah anda

Teruskan